El Mercat

Fou durant la Festa Major de 1927 quan a l'esplanada anomenada Camp de la Sang es va colocar la primera pedra del que habia de ser el nou Mercat de Sabadell.

L'obra era projecte de l'arquitecte local Josep Renom, precursor del nostre país en l'ús del formigó en àmbits no estructurals.

Es tractava d'un establiment d'aproximadament 8.000 m2 que fins a finals del segle XIX va ser conegut com a Creu de la Mà. De l'esmentada superficie i després de marcar-ne els vials es van edificar 3380 metres de planta, a part dels soterranis.

El Nou Mercat va ser inaugurat al 1930 i va funcionar ininterrompudament fins al 1999, moment en que veient que el seu deteriorament impedia el desenvolupament de l'activitat comercial amb normalitat es va procedir a rehabilitar-lo. 

El seu estat en el moment de tancar requieria una remodelació en profunditat, ja que tant les parades de venda de la planta superior, com els magatzems d'avastiment del soterrani accesible desde el carrer coromines, patien el pas dels anys.

El Mercat Central actualment té obertes el 94% de les parades de les que disposa. Els comerciants han apostat per adaptar-se als nous hàbits de consum incloent nous serveis, diversificant la seva oferta, incorporant nous tipus de comerços, adaptant-se a les noves tecnologies i, sobre tot, posant en marxa campanyes de màrqueting i eines de captació i fidelització de clients.


Tour virtual


L'associació

Els estatuts

Coneix les normes de la nostra entitat.

Estatuts

L'organització

La nostra estructura. L'equip del Mercat.

Organigrama 2017

Organigrama 2016

La gestió

On invertim cada cèntim del nostre pressupost.

Línies d'actuació

Pressupost 2018

Pressupost 2017

Compte resultats 2016

Resultat Pressupost 2016

Pressupost 2016

Compte d'explotació 2015

Pressupost 2015

Pressupost 2015 Resultat

Pressupost 2014

Pressupost 2014 Resultat

Compte d'explotació

(*) Dades actualitzades a Març de 2018