Enviar fotografia

Les etiquetes serveixen per catalogar una fotografia. D'aquesta manera nosaltres la podrem classificar. Per introduïr diferents etiquetes introdueixi-les separades per punt i coma (;).