La Responsabilitat Social Corporativa del Mercat

Taula de continguts

Amb la voluntat de convertir el Mercat Central de Sabadell en un lloc cada dia millor, des de ja fa anys incorporem en el nostre treball els principis de la Responsabilitat Social Corporativa.

 

1.       Transparència i gestió responsable.

a)      La gestió del mercat es regeix pels principis d’eficiència i responsabilitat. Per aquest motiu és revisada per una entitat independent, la Fundació Catalana de l’Esplai i supervisada per les administracions públiques corresponents;

b)      Intentem ser transparents publicant els nostres resultats econòmics a la web del mercat;

c)       El pagament de les nostres factures als proveïdors es fa en períodes que van d’1 a 30 dies, segons el sistema de gestió de les empreses proveïdores.

 

2.       Cooperem amb el nostre territori.

a)      Valorem la proximitat de les empreses proveïdores. Durant l’any 2020:

–          El 59% de les empreses proveïdores del mercat van ser empreses de Sabadell,

–          Un altre 39% estaven localitzades (la seu social o la delegació) en un radi d’entre 1 i 40 km (Castellar del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Barberà del Vallès, Mollet del Vallès, Barcelona, Sant Cugat del Vallès,…). I cal tenir en compte que la major part de les persones que treballen en el mercat viuen a Sabadell i l’entorn.

–          Només un 2% dels proveïdors del mercat es localitzen a més de 40 km de la ciutat.

b)      Col·laborem amb entitats sense ànim de lucre del nostre entorn.  L’any 2020 ho vam fer amb: Creu Roja Sabadell, Comité Español de ACNUR, AECC-Catalunya contra el Càncer, Fundació Parc Taulí, Fundació Avan i associacions com Sabadell Comerç Centre i l’Oficina del Centre.

c)       A més dels productes de proximitat que elaboren, produeixen o/i comercialitzen els paradistes del mercat, des de fa alguns anys fomentem el consum de productes de temporada i del nostre entorn a través de sessions de cuina presencials (quan la situació sanitària ho ha permès) o telemàtiques (receptes i vídeos) publicades a les xarxes socials.

d)      Promovem les tradicions en projectes propis o col·laborant amb els d’altres entitats. Així, en els darrers anys hem col·laborat amb colles de diables, grups de caramelles i entitats de la cultura popular de la ciutat com l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell, entre d’altres.

 

3.       Participem en la protecció del medi ambient: Reutilitzar, Reciclar, Reduir.

–          Reutilitzar: Promocionem la reducció de bosses de plàstic d’un sol ús a través de la compra i repartiment gratuït entre els clients de bosses de molts usos. Així, en els darrers anys, entre els paradistes i el mercat s’han comprat i repartit prop de 50.000 bosses de ràfia i altres materials amb dissenys moderns per fer més atractiu el seu ús.

–          Reutilitzar: Promovem la reutilització de materials diversos entre els més petits  mitjançant  tallers presencials gratuïts o vídeos segons el format que ha permès la situació sanitària a cada moment.

–          Reciclar: Actualment alguns residus ja són seleccionats al mercat, no obstant volem reciclar millor i per això estem treballant en un nou sistema de recollida de brossa.

–          Reduir: Des de fa dos anys,  el sistema de comunicació entre la gerència del mercat i els paradistes es fa preferentment via telemàtica o missatgeria telefònica a fi de reduir l’ús de paper. Actualment, més del 90% d’aquestes comunicacions ja es fan sense paper.

–          Reduir: Ja fa 10 anys que es van començar a canviar els llums del mercat per leds i enguany ja es fa amb leds més del 90% de la il·luminació del mercat, cosa que en redueix el seu consum energètic.

–         Reduir: Estem treballant en el canvi de l’actual maquinària de climatització del mercat per d’altra més eficient que redueixi la relació energia/confort  i minimitzi l’ús de gasos que participen en l’efecte  hivernacle.

 

4.       Compromís amb les persones que treballen al mercat.

–          Les parades del Mercat Central promouen la contractació fixa de les persones que hi treballen, per donar-los una estabilitat econòmica i social, cohesionar els equips de treball  i motivar les persones a oferir una millor atenció a la clientela.

–          Amb la col·laboració dels comerciants, algunes parades ofereixen pràctiques professionals a col·lectius especials, com els alumnes de l’Escola Xaloc.

 

5.       Qualitat i seguretat dels productes i alimentació saludable.

–          La professionalitat dels paradistes del mercat assegura la qualitat dels seus productes i el servei de Salut de l’Ajuntament en supervisa les seves característiques sanitàries.

–          El mercat patrocina una part de les activitats d’alimentació saludable del Programa Ciutat i Escola de Sabadell que ensenya les nenes i els nens de la ciutat a conèixer els diferents aliments i a seguir una dieta saludable.

Darreres entrades